Пресметни цената!

Начало

„Глобалната война срещу наркотиците се провали с унищожителни последствия за хората и обществата по света.

Петдесет години след приемането на Единната конвенция за наркотичните вещества на ООН (…), спешно са необходими фундаментални реформи в националните и глобалните политики за контрол върху наркотиците. (…) Репресивните мерки, насочени към потребителите, затрудняват усилията за опазване на общественото здраве, за намаляване на разпространението на ХИВ/СПИН, фаталните свръхдози и другите вредни последици от употребата на наркотици. Правителствените средства, влагани в безполезни стратегии за намаляване на предлагането и лишаване от свобода, изместват по-ефикасните и основани на доказателства инвестиции за намаляване на търсенето и на вредите.“[1].(1)

Движение „Зона политика“ – инициирано от фондация „Инициатива за здраве“ – се стреми да предизвика дискусия по отношение на настоящата политика по наркотиците – в света и в България – и преразглеждане на начините, по които обществото и държавата адресират употребата на нелегални наркотици. Мерките на тежка репресия към хората, употребяващи наркотици, са безсмислени, несправедливи и неефективни. Заради погрешно насложени ценности в продължение на десетилетия, те изместват развиването на програми, осигуряващи възможност за информиран избор, подкрепа, лечение и рехабилитация.

Движение „Зона политика“ ще провокира по-различната гледна точка към дългогодишното табу, свързано с употребата на нелегални наркотици, и ще се стреми да търси промяна на политиките в България.

(1) http://www.globalcommissionondrugs.org/Report

Loading